| |

Hoeveel reserveringen zijn er voor een titel?

Met een eenvoudig rapport kun je zien op welke titels uit de collectie meerdere reserveringen zijn geplaatst. Het kan een aanleiding zijn om een extra exemplaar aan te schaffen.

SELECT biblio.biblionumber AS Biblionummer, CONCAT ('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblio.biblionumber,'\" target=new>',biblio.title,' </a>') as Titel, author AS Auteur, count(h.reservedate) AS 'Aantal reserveringen' 
FROM biblio 
LEFT JOIN biblio_metadata m USING (biblionumber) 
LEFT JOIN reserves h ON (biblio.biblionumber=h.biblionumber) 
GROUP BY biblio.biblionumber 
HAVING count(h.reservedate) >= <<Minimaal aantal reserveringen>>

Resultaat:

Titels met meer dan X reserveringen

Overzicht van titels met 2 of meer reserveringen.