Overzicht van aangeklikte links in een periode.

Met dit rapport genereer je een overzicht van het gebruik van je online bronnen in de catalogus in een periode naar keuze.

Vergeet niet om bij de systeeminstellingen Trackclicks te activeren:

SELECT 
  count(linktracker.timeclicked) AS Aantal,
  CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblio.biblionumber,'\" target=new>',biblio.title,' </a>') AS Titel,
  CONCAT('<a href=\"',url,'\">',url,'</a>') AS url,
  CONCAT(biblio.biblionumber) AS ID
FROM 
  linktracker
JOIN biblio_metadata ON biblio_metadata.biblionumber = linktracker.biblionumber
JOIN biblio ON biblio.biblionumber = linktracker.biblionumber
WHERE 
  timeclicked > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 YEAR)
 AND date(timeclicked) BETWEEN <<Tussen (dd/mm/jjjj)|date>> AND <<en (dd/mm/jjjj)|date>>
GROUP BY url
ORDER BY 
  Aantal desc, url asc

Voor een totaal overzicht van het aantal kliks, kun je het onderstaande rapport gebruiken:

SELECT SUM(Aantal) AS Totaal
FROM (
SELECT 
  count(linktracker.timeclicked) AS Aantal,
  CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblio.biblionumber,'\" target=new>',biblio.title,' </a>') AS Titel,
  CONCAT('<a href=\"',url,'\">',url,'</a>') AS url
FROM 
  linktracker
JOIN biblio_metadata ON biblio_metadata.biblionumber = linktracker.biblionumber 
JOIN biblio ON biblio.biblionumber = linktracker.biblionumber
WHERE 
  timeclicked > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 YEAR)
 AND date(timeclicked) BETWEEN <<Tussen (dd/mm/jjjj)|date>> AND <<en (dd/mm/jjjj)|date>>
GROUP BY url
ORDER BY 
  Aantal desc, url asc
) s