|

Overzicht van nieuwe leners

Als je wilt weten hoeveel nieuwe leners aan Koha zijn toegevoegd in een bepaalde periode, kun je onderstaand rapport gebruiken.

SELECT  cardnumber AS Lenernummer, concat(surname,', ',firstname) AS Naam , CONCAT ('<a href=\"/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=',borrowernumber,'\" target=blank>',borrowernumber,'</a>') AS Koharecord, borrowers.dateenrolled AS Invoerdatum
FROM borrowers 
WHERE dateenrolled BETWEEN <<Toegevoegd tussen (yyyy-mm-dd)|date>> 
      AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>> AND branchcode=<<Locatie|branches>>
ORDER BY cardnumber DESC

Met een uitgeklede versie van dit rapport krijg je alleen een overzicht van de e-mailadressen van de lener. Die zou je vervolgens kunnen gebruiken om nieuwe leners te verwelkomen en tekst en uitleg te geven over de bibliotheek.

SELECT email
FROM borrowers 
WHERE dateenrolled BETWEEN <<Toegevoegd tussen (yyyy-mm-dd)|date>> 
      AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>> AND branchcode=<<Locatie|branches>>
ORDER BY email ASC