|

Overzicht leners per vervaldatum

Met het onderstaande rapport kun je snel een overzicht krijgen van leners met een vervaldatum in een bepaalde periode.

SELECT
  borrowernumber,
  email AS "E-mail",
  cardnumber AS "Lenernummer",
  surname AS "Achternaam",
  firstname AS "Voornaam",
  dateexpiry AS "Vervaldatum",
  CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=', borrowernumber, '\">Bekijk lenergegevens</a>' ) AS "Link lenergegevens"
FROM
  borrowers
WHERE
  (dateexpiry BETWEEN <<Verlopen tussen |date>> AND <<en|date>>) and (borrowers.categorycode=<<Type lener|categorycode>>)

Met een kleine aanpassing krijg je hetzelfde overzicht, maar dan alleen met de lenersnummers (‘cardnumber’), wat weer handig is voor verdere batchverwerking van leners.

SELECT
  cardnumber AS "Lenernummer"
FROM
  borrowers
WHERE
  (dateexpiry BETWEEN <<Verlopen tussen |date>> AND <<en|date>>) and (borrowers.categorycode=<<Type lener|categorycode>>)

Vervang ‘cardnumber’ in de SQL door ‘email’ voor een overzicht van alleen e-mailadressen van de leners.