|

Logfiles bekijken

In Koha worden logfiles bijgehouden van diverse onderdelen. Deze logfiles zijn onder andere een bron voor de vele rapporten die je kunt gebruiken in Koha.

Ga naar Administratie en zoek daar op ‘logging’. Je krijgt vervolgens een overzicht van de logfiles in Koha. Je kunt kiezen van welke activiteiten een logfile wordt bijgehouden. Hou er rekening mee dat de logfiles snel in omvang kunnen groeien en dat de ruimte op de server niet oneindig is. Neem eventueel contact op met de provider (Biblibre) om te bepalen van hoeveel jaren de logfiles bewaard blijven / mogen groeien.

Onder Hulpmiddelen – Logviewer kun je rechtstreeks de logfiles doorzoeken. Logfiles gemarkeerd met een uitroepteken geven aan dat deze niet geselecteerd zijn in de systeemvoorkeuren.

Opties van de Logviewer:

  • Bibliothecaris: vul hier de naam/nummer in om het zoeken te beperken tot 1 medewerker.
  • Module: Selecteer welk logbestand je wilt bekijken, bijv. de logbestanden van boetes, uitleen of kies alles.
  • Acties: Selecteer een specifieke actie (bijv. Toevoegen, Verwijderen, Aanpassen, Uitlenen, etc.) om alleen die acties te bekijken. ‘Aanpassen’ betekent bijv. in dit geval dat je alleen wilt kijken naar wijzigingen.
  • Object: hier kun je bijv. een biblionummer of lenernummer invullen
  • Info: hier zoek je in de kolom Info, bijv. op ‘Writeoff’ als je wilt zien welke bedragen door lener ‘xyz’ zijn kwijtgescholden
  • Interface: Kies een interface (bijv. OPAC, Staff Client) om alleen logregels voor die interface te bekijken.
  • Datumrange: Selecteer de begin- en einddatum om logregels voor een specifieke periode te bekijken.

Onderstaand voorbeeld laat zien welke leners door medewerker ‘xyz’ zijn verwijderd in de periode van 01-05 tot 01-06:

Met deze filters kun je de zoekresultaten nauwkeurig afbakenen op basis van logbestand, datum, interface, gebruiker, zoektekst, actie, objecttype, objectnummer en module. Zo kun je de gewenste logregels gemakkelijk opzoeken voor analyse of probleemoplossing.

Bij de uitvoer kun je kiezen of het in je browser wordt getoond of dat je het naar een csv-bestand wilt exporteren.