| |

Uitleenfaciliteit voor derden inrichten

Naast de eigen bibliotheek is het vrij eenvoudig om een uitleenfaciliteit in te richten voor bijv. een academie met een eigen collectie of een afdeling met specifieke hardware. Alles waar een barcode aan kan worden toegekend kan immers uitgeleend worden.

Een beknopt overzicht van acties die moeten worden uitgevoerd:

Vooraf vast te stellen 

 • welke materialen
  • vaste set materialen definiëren op algemeen niveau
   • camera’s (CAM) 
   • VR-sets (VRSET) 
   • accessoires (ACC) 
   • overige hardware (HARDWARE) 
 • voorwaarden voor uitleen (o.a. termijn)
 • boetes/vervangingswaarde 
 • wel of niet zichtbaar in de catalogus (per itype, locatie, collectie etc) 
 • etc.

Instellingen in KOHA 

 • Bibliotheek invoeren
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/branches.pl
  • Naam
  • Code
  • Adres
  • Pickup location
 • Transport tussen locaties/bibliotheken instellen
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/branch_transfer_limits.pl
  • Voor elke materiaalsoort en locatie kan worden ingesteld of transport is toegestaan en dat bijv. materiaal uit locatie A aangevraagd kan worden en vervolgens op locatie B kan worden uitgeleend.
 • Itemtype invoeren
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/itemtypes.pl
  • Code instellen (bv. VRSET)
  • Beschrijving toevoegen (bv. VR-set compleet)
  • Wel/niet zichtbaar in catalogus. Zie ook tutorial Bywater Solutions over ‘hidden items’
  • Vervangingskosten
  • Innamemelding (bv. Controleer of de set compleet is!)
Instellen item types
Via de systeeminstellingen kun je aangeven of items verborgen moeten worden in de OPAC
 • Authorized values voor CCODE invoeren
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/authorised_values.pl
  • Code instellen (bv VRSET)
   De naamgeving staat los van de code onder itemtype!
  • Beschrijving toevoegen
  • Evt. beperking voor bibliotheek instellen
 • Framework kiezen/aanpassen/maken voor invoer van contentbeschrijvingen
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/biblio_framework.pl
  • Kies een bestaand framework
  • Pas een bestaand framework aan
  • Maak een nieuw framework
  • Exporteer een bestaand framework als CSV-bestand, verwijder de overbodige velden in een tekst-editor (Sublime) en importeer dit in het nieuwe framework. Een beperkt framework met alleen de minimale velden is meestal voldoende.
 • Beschrijving invoeren via Catalogiseren op basis van gekozen framework
 • Fysieke items koppelen aan de beschrijving
Voorbeeld van records voor de bibliotheek van de Test-o-theek – Bureau Psychodiagnostiek – Saxion
Voorbeeld van record in de OPAC

De tekst van de groene button wordt in het record opgenomen, de vormgeving van de button wordt gestuurd vanuit het OpacUserCss-bestand:

856 ## – ONLINE LINK
u URL https://www.saxion.nl/over-saxion/organisatie/academies/mens-en-arbeid-ama
z Openbare tekst LET OP! – Alleen voor studenten/docenten AMA via de Test-o-theek van Bureau Psychodiagnostiek (AMA)
942 ## – TYPE MATERIAAL
c Koha item type Testen Bureau Psychodiagnostiek

CSS

span.results_summary.online_resources {
  display: inline-block;
  padding: 5px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #009c82;
  border-radius: 3px;
  background-color: #97d68a4d;
}

Indien gewenst kan er voor de betreffende bibliotheek ook nog van alles aangepast worden voor de leenregels, aanmaningen, attenderingsberichten, etc.

Bonnen per bibliotheek
Rappelopties per bibliotheek
Lenerinstellingen per bibliotheek

Deze handleiding is slechts een eerste aanzet om de mogelijkheden te tonen en niet alle stappen zijn in detail opgenomen.