Leners

|

Bulkaanpassing- en verwijdering leners

Om lenergegevens in bulk (batch) aan te passen heb je pasnummers of lenernummers nodig. Een pasnummer is het nummer of de naam waarmee een gebruiker kan inloggen in het bibliotheeksysteem. Dat kan een studentnummer zijn of een (unieke) naam. Het lenernummer is hetzelfde als het ‘borrowernumber’, het recordnummer van de lener in Koha.

Onder Hulpmiddelen – Bulkaanpassing kun je beginnen met het aanpassen.

Klik op Doorgaan en je krijgt een overzicht gepresenteerd van de leners die je wilt wijzigen met onder het overzicht alle mogelijke opties zoals je die bij een normale lener te zien krijgt.

De handigste methode om leners in bulk te verwijderen is door de lener(s) eerst in een andere lenercategorie te zetten. Lenercategorieën kun je aanmaken onder Administratie – Leners en uitleen.

Maak daar een nieuwe categorie aan ‘Te verwijderen leners’

Kies voor te verwijderen leners in het bulkoverzicht voor de juiste categorie.

Als je vervolgens naar Hulpmiddelen – Bulkverwijdering en anonimisatie leners gaat, dan kun je daar simpel alle leners die je aan de categorie ‘Te verwijderen leners’ hebt toegevoegd, in één keer verwijderen.

Je krijgt nog een scherm met de te verwijderen leners, waar je eventueel nog leners kunt uitsluiten van verwijdering.

|

Leners met opmerkingen selecteren

Teksten en opmerkingen die bij leners geplaatst kunnen worden, bijv. over een probleem met boetes, nota’s etc., worden niet automatisch verwijderd. Om een snelle selectie te maken van deze leners, kun je onderstaand rapport gebruiken.

SELECT 
  b.cardnumber as Lenernummer, 
  b.surname as Achternaam, 
  b.firstname as Voornaam,
  b.opacnote as OPAC_tekst, 
  b.borrowernotes as Leneropmerking,
  m.message_date as Datum,
  group_concat(DISTINCT m.message separator ', ') AS Uitleenbericht
FROM 
  borrowers b
LEFT JOIN 
  messages m USING (borrowernumber)
WHERE 
  b.branchcode=<<Branch|branches>> AND ((b.opacnote IS NOT NULL AND b.opacnote != '') OR (b.borrowernotes IS NOT NULL AND b.borrowernotes != '') OR (m.message IS NOT NULL AND m.message != '')) GROUP BY b.borrowernumber 
ORDER BY m.message_date DESC, b.surname ASC, b.firstname ASC
|

Overzicht leners per vervaldatum

Met het onderstaande rapport kun je snel een overzicht krijgen van leners met een vervaldatum in een bepaalde periode.

SELECT
  borrowernumber,
  email AS "E-mail",
  cardnumber AS "Lenernummer",
  surname AS "Achternaam",
  firstname AS "Voornaam",
  dateexpiry AS "Vervaldatum",
  CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=', borrowernumber, '\">Bekijk lenergegevens</a>' ) AS "Link lenergegevens"
FROM
  borrowers
WHERE
  (dateexpiry BETWEEN <<Verlopen tussen |date>> AND <<en|date>>) and (borrowers.categorycode=<<Type lener|categorycode>>)

Met een kleine aanpassing krijg je hetzelfde overzicht, maar dan alleen met de lenersnummers (‘cardnumber’), wat weer handig is voor verdere batchverwerking van leners.

SELECT
  cardnumber AS "Lenernummer"
FROM
  borrowers
WHERE
  (dateexpiry BETWEEN <<Verlopen tussen |date>> AND <<en|date>>) and (borrowers.categorycode=<<Type lener|categorycode>>)

Vervang ‘cardnumber’ in de SQL door ‘email’ voor een overzicht van alleen e-mailadressen van de leners.

|

Overzicht actieve gebruikers

Met het onderstaande rapport krijg je snel een overzicht van het aantal actieve gebruikers van het bibliotheeksysteem in een bepaalde periode per categorie.

SELECT count(*) AS Aantal,categorycode as Lenertype
FROM borrowers
WHERE borrowernumber IN 
    (
    SELECT borrowernumber
    FROM statistics
    WHERE DATE( datetime ) BETWEEN <<Actief tussen (YYYY-MM-dd)|date>> AND <<en|date>>
    )
GROUP BY categorycode
|

Overzicht van nieuwe leners

Als je wilt weten hoeveel nieuwe leners aan Koha zijn toegevoegd in een bepaalde periode, kun je onderstaand rapport gebruiken.

SELECT cardnumber AS Lenernummer, concat(surname,', ',firstname) AS Naam , CONCAT ('<a href=\"/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=',borrowernumber,'\" target=blank>',borrowernumber,'</a>') AS Koharecord, borrowers.dateenrolled AS Invoerdatum
FROM borrowers 
WHERE dateenrolled BETWEEN <<Toegevoegd tussen (yyyy-mm-dd)|date>> 
   AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>> AND branchcode=<<Locatie|branches>>
ORDER BY cardnumber DESC

Met een uitgeklede versie van dit rapport krijg je alleen een overzicht van de e-mailadressen van de lener. Die zou je vervolgens kunnen gebruiken om nieuwe leners te verwelkomen en tekst en uitleg te geven over de bibliotheek.

SELECT email
FROM borrowers 
WHERE dateenrolled BETWEEN <<Toegevoegd tussen (yyyy-mm-dd)|date>> 
   AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>> AND branchcode=<<Locatie|branches>>
ORDER BY email ASC
|

Een type bericht selecteren

Het onderstaande rapport is een snelle manier om te zien welke berichten, zoals aanmaningen, in een bepaalde periode zijn verzonden.

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/notices.pl?borrowernumber=',message_queue.borrowernumber,'\" target=blank>', message_queue.borrowernumber, '</a>') AS Lenernummer,
  message_queue.letter_code AS 'Soort bericht',
  monthname(message_queue.time_queued) AS Maand, 
  year(message_queue.time_queued) AS Jaar
FROM message_queue 
WHERE message_queue.time_queued between <<Verstuurd tussen|date>> and <<en|date>> 
   AND message_queue.letter_code LIKE <<Gebruik ODUE, ODUE_2, ODUE_3, HOLD, PREDUE (gebruik % als wildcard)>>
   AND status = 'sent'

Met het rapport kun je selecteren op de verschillende typen berichten, zoals die gedefinieerd zijn onder Hulpmiddelen – Berichten en bonnen:

Bij het uitvoeren van het rapport kun je een datumbereik opgeven en het berichttype. Je kunt % als wildcard gebruiken, bijv., ODUE% voor alle aanmaningen.

Het resultaat is een lijst met aanklikbare lenernummers met vermelding van het type bericht en in welke maand het bericht is verzonden.

De link met het lenernummer stuurt je door naar de pagina met lenergegevens en dan specifiek naar het overzicht van reeds verzonden berichten.

Klik op een bericht voor de details en de optie om het bericht opnieuw te verzenden.

|

Overzicht leners met reserveringen

Voor een snel overzicht van openstaande reserveringen kun je het onderstaande rapport gebruiken. Onder openstaande reserveringen vallen ook de boeken die voor de lener klaar staan om afgehaald te worden, de reservering is immers nog niet volledig afgehandeld tot het moment van uitlenen.

SELECT 
CONCAT(
    '<a href=\"/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=',
    borrowernumber,
    '\">',
    surname,
    ', ',
    firstname,
    '</a>'
  ) AS Lener,
borrowers.cardnumber as Lenernummer, reserves.reservedate AS 'Datum reservering', biblio.title as Titel, IF(itemnumber IS NULL, 'Eerst beschikbare',barcode) AS 'Specifiek Exemplaar'
FROM reserves
LEFT JOIN borrowers USING (borrowernumber)
LEFT JOIN biblio USING (biblionumber)
LEFT JOIN biblioitems USING (biblionumber)
LEFT JOIN items USING (itemnumber)
WHERE reserves.branchcode=<<Bibliotheek|branches>>
ORDER BY reserves.reservedate desc
|

Lokale login in- en uitschakelen

De optie om lokale inlog mogelijk te maken, bijv. in de testomgeving of als je niet via Surfconext wilt inloggen, is te vinden onder Administratie.

Zoek op ‘opacuserLogin‘ en zet de optie op ‘Toestaan’.

Rechtsboven verschijnt dan de menukeuze om in te loggen.

Het kan zijn dat onderdelen van de popup voor de login niet zichtbaar zijn. Om deze onderdelen weer zichtbaar te maken kun je in de stylesheet OPACUserCSS de volgende styling opnemen:

#modalAuth h3 {
  display: inherit;
}

fieldset.brief {
  display: inherit;
}

#loginModal .modal-footer {
  display: inherit;
}

End of content

End of content