Administratie

|

Link naar online bronnen in stafinterface openen in nieuwe browsertab

In de stafinterface van Koha worden de links in records met een URL (in veld 856 u) na het aanklikken niet standaard in een nieuwe browsertab geopend.

Een kleine aanpassing in het bestand INTRANETUSERJS zorgt ervoor dat de links in de resultaatpagina en in de detailpresentatie netjes in een nieuwe tab worden geopend.

Ga naar Administratie en zoek op INTRANETUSERJS.

Klik om te bewerken

Plak de onderstaande code in het bestand:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var link = document.querySelector('.results_summary.online_resources a');
  link.setAttribute('target', '_blank');
 });

 
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  // Zoek alle links binnen de elementen met de klasse 'results_summary' en 'online_access'
  var links = document.querySelectorAll('.results_summary.online_access a');

  // Loop door de gevonden links en stel het 'target' attribuut in op '_blank'
  links.forEach(function(link) {
   link.setAttribute('target', '_blank');
  });
 });

Sla de wijzigingen op en vanaf dat moment worden de links netjes in een nieuwe tab geopend.

|

Melding ‘not for loan’ verbergen

De tekst ‘not for loan’ wordt standaard in Koha bij een exemplaar getoond dat als niet-uitleenbaar is aangemerkt.

Deze tekst kan aangepast worden door een geautoriseerde waarde voor de categorie NOT_LOAN toe te voegen in Koha.

De tekst die je ‘Beschrijving (OPAC)’ invult, wordt in de catalogus getoond in plaats van de standaardwaarde ‘Not for loan’. Als je een spatie gebruikt wordt er feitelijk geen tekst meer getoond en dat levert een compactere presentatie op.

Bij de exemplaargegevens van een titel kun je kiezen voor deze geautoriseerde waarde, zodat de presentatie wordt aangepast.

Zonder waarde bij 7- Not for loan
Met waarde bij 7- Not for loan
Standaard
Aangepaste waarde (spatie)

De opmaak van de presententatie van de aanwezigheid van exemplaren kan verder worden aangepast. Lees verder.

Koha updates, groot en klein

Twee maal per jaar verschijnt er een update van Koha in een vaste cyclus. In deze updates worden nieuwe functies toegevoegd, onderdelen gewijzigd of verwijderd, bugs opgelost. Deze updates verschijnen in mei en november en dat is ook te zien in de versie-aanduiding: 21.05 en 21.11, etc.

Bij deze updates kan het zijn dat onderdelen van Koha er anders uit zien en ook anders werken.

Bij externe hosting van Koha, zoals door Biblibre, is de afspraak dat er maar één maal per jaar een grote update wordt gedaan, van bijv. 20.11 naar 21.11. Een dergelijke update wordt eerst in de testomgeving gedaan en als daar alles naar behoren functioneert, wordt enige tijd later de productie-omgeving bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Tussen deze twee updates verschijnen ook met enige regelmaat kleinere updates die bijv. een acuut probleem verhelpen of vanwege een verbetering van de veiligheid nodig zijn. In deze kleinere update worden in de regel geen nieuwe functionaliteiten toegevoegd en hebben meestal geen invloed op de werking van Koha.

| |

Uitleenfaciliteit voor derden inrichten

Naast de eigen bibliotheek is het vrij eenvoudig om een uitleenfaciliteit in te richten voor bijv. een academie met een eigen collectie of een afdeling met specifieke hardware. Alles waar een barcode aan kan worden toegekend kan immers uitgeleend worden.

Een beknopt overzicht van acties die moeten worden uitgevoerd:

Vooraf vast te stellen 

 • welke materialen
  • vaste set materialen definiëren op algemeen niveau
   • camera’s (CAM) 
   • VR-sets (VRSET) 
   • accessoires (ACC) 
   • overige hardware (HARDWARE) 
 • voorwaarden voor uitleen (o.a. termijn)
 • boetes/vervangingswaarde 
 • wel of niet zichtbaar in de catalogus (per itype, locatie, collectie etc) 
 • etc.

Instellingen in KOHA 

 • Bibliotheek invoeren
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/branches.pl
  • Naam
  • Code
  • Adres
  • Pickup location
 • Transport tussen locaties/bibliotheken instellen
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/branch_transfer_limits.pl
  • Voor elke materiaalsoort en locatie kan worden ingesteld of transport is toegestaan en dat bijv. materiaal uit locatie A aangevraagd kan worden en vervolgens op locatie B kan worden uitgeleend.
 • Itemtype invoeren
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/itemtypes.pl
  • Code instellen (bv. VRSET)
  • Beschrijving toevoegen (bv. VR-set compleet)
  • Wel/niet zichtbaar in catalogus. Zie ook tutorial Bywater Solutions over ‘hidden items’
  • Vervangingskosten
  • Innamemelding (bv. Controleer of de set compleet is!)
Instellen item types
Via de systeeminstellingen kun je aangeven of items verborgen moeten worden in de OPAC
 • Authorized values voor CCODE invoeren
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/authorised_values.pl
  • Code instellen (bv VRSET)
   De naamgeving staat los van de code onder itemtype!
  • Beschrijving toevoegen
  • Evt. beperking voor bibliotheek instellen
 • Framework kiezen/aanpassen/maken voor invoer van contentbeschrijvingen
  https://eigendomeinnaam.nl/cgi-bin/koha/admin/biblio_framework.pl
  • Kies een bestaand framework
  • Pas een bestaand framework aan
  • Maak een nieuw framework
  • Exporteer een bestaand framework als CSV-bestand, verwijder de overbodige velden in een tekst-editor (Sublime) en importeer dit in het nieuwe framework. Een beperkt framework met alleen de minimale velden is meestal voldoende.
 • Beschrijving invoeren via Catalogiseren op basis van gekozen framework
 • Fysieke items koppelen aan de beschrijving
Voorbeeld van records voor de bibliotheek van de Test-o-theek – Bureau Psychodiagnostiek – Saxion
Voorbeeld van record in de OPAC

De tekst van de groene button wordt in het record opgenomen, de vormgeving van de button wordt gestuurd vanuit het OpacUserCss-bestand:

856 ## – ONLINE LINK
u URL https://www.saxion.nl/over-saxion/organisatie/academies/mens-en-arbeid-ama
z Openbare tekst LET OP! – Alleen voor studenten/docenten AMA via de Test-o-theek van Bureau Psychodiagnostiek (AMA)
942 ## – TYPE MATERIAAL
c Koha item type Testen Bureau Psychodiagnostiek

CSS

span.results_summary.online_resources {
  display: inline-block;
  padding: 5px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #009c82;
  border-radius: 3px;
  background-color: #97d68a4d;
}

Indien gewenst kan er voor de betreffende bibliotheek ook nog van alles aangepast worden voor de leenregels, aanmaningen, attenderingsberichten, etc.

Bonnen per bibliotheek
Rappelopties per bibliotheek
Lenerinstellingen per bibliotheek

Deze handleiding is slechts een eerste aanzet om de mogelijkheden te tonen en niet alle stappen zijn in detail opgenomen.

|

Lokale login in- en uitschakelen

De optie om lokale inlog mogelijk te maken, bijv. in de testomgeving of als je niet via Surfconext wilt inloggen, is te vinden onder Administratie.

Zoek op ‘opacuserLogin‘ en zet de optie op ‘Toestaan’.

Rechtsboven verschijnt dan de menukeuze om in te loggen.

Het kan zijn dat onderdelen van de popup voor de login niet zichtbaar zijn. Om deze onderdelen weer zichtbaar te maken kun je in de stylesheet OPACUserCSS de volgende styling opnemen:

#modalAuth h3 {
  display: inherit;
}

fieldset.brief {
  display: inherit;
}

#loginModal .modal-footer {
  display: inherit;
}

Aanpassen kolommen in tabellen

Veel van de tabellen in Koha kunnen worden aangepast. Overbodige kolommen kunnen worden geschrapt.

Onder Aanvullende parameters staat de optie Table settings. Daar kun je voor diverse onderdelen de aanpassingen doen.

Zoals bijv. bij Itemtypes.

Item type beheer

Hier kunnen de verschillende materialen worden gedefinieerd, waarbij bijv. aangegeven kan worden of het materiaal zichtbaar mag zijn in de catalogus.

End of content

End of content