Item & records verbergen

Het is soms wenselijk om item en records onzichtbaar te maken in de catalogus, bijv. voor IBL-titels of bijzondere hardware die uitgeleend kan worden.

Op een aantal plaatsen in Koha kun je daar aanpassingen voor doen.

Aangeven bij Item Types dat een item verborgen moet blijven. Zie afzonderlijke uitleg

OpacSuppression aanpassen in Adminstratie:

OpacHiddenItems aanpassen in Adminstratie. Hiermee verberg je een item, maar niet het record!

In het record aangeven dat het record verborgen moet blijven. Dat kun je doen door in het MARC-template dat je gebruikt bij veld 942 een subveld ‘n’ op te nemen.