Auteur: admin

|

Overzicht leners per vervaldatum

Met het onderstaande rapport kun je snel een overzicht krijgen van leners met een vervaldatum in een bepaalde periode.

SELECT
  cardnumber AS "Lenernummer",
  surname AS "Achternaam",
  firstname AS "Voornaam",
  dateexpiry AS "Einddatum",
  CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=', borrowernumber, '\">Bekijk lenergegevens</a>' ) AS ""
FROM
  borrowers
WHERE
  dateexpiry BETWEEN <<Verlopen tussen|date>> AND <<en|date>> and (borrowers.categorycode=<<Type lener|categorycode>>)

Met een kleine aanpassing krijg je hetzelfde overzicht, maar dan alleen met de lenersnummers (‘cardnumber’), wat weer handig is voor verdere batchverwerking van leners.

SELECT
  cardnumber AS "Lenernummer"
FROM
  borrowers
WHERE
  (dateexpiry BETWEEN <<Verlopen tussen |date>> AND <<en|date>>) and (borrowers.categorycode=<<Type lener|categorycode>>)
|

Overzicht actieve gebruikers

Met het onderstaande rapport krijg je snel een overzicht van het aantal actieve gebruikers van het bibliotheeksysteem in een bepaalde periode per categorie.

SELECT count(*) AS Aantal,categorycode as Lenertype
FROM borrowers
WHERE borrowernumber IN 
    (
    SELECT borrowernumber
    FROM statistics
    WHERE DATE( datetime ) BETWEEN <<Actief tussen (YYYY-MM-dd)|date>> AND <<en|date>>
    )
GROUP BY categorycode
|

Overzicht van nieuwe leners

Als je wilt weten hoeveel nieuwe leners aan Koha zijn toegevoegd in een bepaalde periode, kun je onderstaand rapport gebruiken.

SELECT cardnumber AS Lenernummer, concat(surname,', ',firstname) AS Naam , CONCAT ('<a href=\"/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=',borrowernumber,'\" target=blank>',borrowernumber,'</a>') AS Koharecord, borrowers.dateenrolled AS Invoerdatum
FROM borrowers 
WHERE dateenrolled BETWEEN <<Toegevoegd tussen (yyyy-mm-dd)|date>> 
   AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>> AND branchcode=<<Locatie|branches>>
ORDER BY cardnumber DESC

Met een uitgeklede versie van dit rapport krijg je alleen een overzicht van de e-mailadressen van de lener. Die zou je vervolgens kunnen gebruiken om nieuwe leners te verwelkomen en tekst en uitleg te geven over de bibliotheek.

SELECT email
FROM borrowers 
WHERE dateenrolled BETWEEN <<Toegevoegd tussen (yyyy-mm-dd)|date>> 
   AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>> AND branchcode=<<Locatie|branches>>
ORDER BY email ASC
|

Zoektermen zonder treffers

Met het onderstaande rapport krijg je een overzicht in een bepaalde periode van de gebruikte zoektermen die geen resultaat hebben opgeleverd. Dat kan helpen om ‘gaten’ in de collectie te dichten.

SELECT COUNT(*) AS Aantal,
    RIGHT(
       query_desc, 
       Length(query_desc) - Instr(query_desc, ':')
    ) AS 'Gezocht op', total
FROM  search_history
WHERE Total= 0
AND time BETWEEN <<Tussen (yyyy-mm-dd)|date>> AND <<en (yyyy-mm-dd)|date>>
GROUP BY RIGHT(query_desc, Length(query_desc) - Instr(query_desc, ':'))
ORDER BY COUNT(*) DESC
|

Thesaurus bekijken, bewerken, rapporten maken

Koha kent een aantal standaard thesauri en de mogelijkheid om zelf een thesaurus toe te voegen.

Onder Administratie – Thesaurustypes kun je zien welke thesauri in gebruik zijn, welke thesauruscode gebruikt wordt en ook welk veld wordt uitgelezen uit het bibliorecord. Ook de naamgeving kan hier worden aangepast.

Om alle termen uit een thesaurus op te vragen kun je altijd op de thesauruspagina de gewenste thesaurus selecteren en vervolgens op zoeken klikken. Je krijgt dan alle termen in een lijst, met daarbij aangegeven in hoeveel records de term wordt gebruikt. Je kunt daar termen samenvoegen, verwijderen of aanpassen.

Met een rapport kun je op een andere manier informatie uit je thesauri halen. Hier volgen enkele voorbeelden.

Een lijst met alle termen in de thesaurus persoonsnamen:

Rapport voor Persoonsnamen

SELECT authid,(ExtractValue(marcxml,'//datafield[\@tag=\"100\"]/*')) AS Term
FROM auth_header
WHERE authtypecode='PERSO_NAME'
ORDER BY term ASC

Rapport voor Trefwoorden

SELECT authid,(ExtractValue(marcxml,'//datafield[\@tag=\"150\"]/*')) AS Term
FROM auth_header
WHERE authtypecode='TOPIC_TERM'
ORDER BY term ASC

Met rapporten kun je ook lijsten maken van termen die niet in de thesaurus zijn opgenomen, maar die wel aan bibliorecords zijn toegevoegd, bijv. na een conversie. Aangezien elke thesaurustype andere velden in een bibliorecord gebruikt, is er ook per type een rapport.

Auteurs NIET in de thesaurus – velden 100, 110, 111, 130

SELECT DISTINCT biblionumber, Auteur FROM (
 SELECT biblionumber, ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="100"]/subfield[@code="a"]') AS Auteur
 FROM biblio_metadata
 WHERE
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="100"]/subfield[@code="a"]')) != 0 AND
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="100"]/subfield[@code="9"]')) = 0
UNION
 SELECT biblionumber, ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="110"]/subfield[@code="a"]') AS Auteur
 FROM biblio_metadata
 WHERE
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="110"]/subfield[@code="a"]')) != 0 AND
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="110"]/subfield[@code="9"]')) = 0
UNION
 SELECT biblionumber, ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="111"]/subfield[@code="a"]') AS Auteur
 FROM biblio_metadata
 WHERE
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="111"]/subfield[@code="a"]')) != 0 AND
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="111"]/subfield[@code="9"]')) = 0
UNION
 SELECT biblionumber, ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="130"]/subfield[@code="a"]') AS Auteur
 FROM biblio_metadata
 WHERE
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="130"]/subfield[@code="a"]')) != 0 AND
 length(ExtractValue(metadata,
'//datafield[@tag="130"]/subfield[@code="9"]')) = 0
) AS heads
ORDER BY Auteur

Trefwoorden NIET in de thesaurus – veld 650

SELECT biblionumber, ExtractValue(metadata,'//datafield[@tag="650"]/subfield[@code="a"]') AS Trefwoord
FROM biblio_metadata
WHERE length(ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="650"]/subfield[@code="a"]')) != 0 
   AND length(ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="650"]/subfield[@code="9"]')) = 0
ORDER BY Trefwoord

Lokaal toegevoegde trefwoorden (NIET in de thesaurus) – veld 690

SELECT biblionumber, ExtractValue(metadata,'//datafield[@tag="690"]/subfield[@code="a"]') AS heading
FROM biblio_metadata
WHERE length(ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="690"]/subfield[@code="a"]')) != 0 
   AND length(ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="690"]/subfield[@code="9"]')) = 0
ORDER BY heading

Deze rapporten kunnen eenvoudig worden aangepast door het juiste veld te kiezen bij @tag=”123″

Overzicht Rapporten aanpassen

Als je veel rapporten gebruikt in Koha, kan het op een gegeven moment wat onoverzichtelijk worden. Je kunt rapporten in groepen onderverdelen voor wat meer structuur. De groepen kun je aanmaken op het moment dat je een rapport gaat maken of bewerken.

Het kan zijn dat je deze groepen op een later moment wil verwijderen of van naam veranderen. Dat kan via Administratie – Geautoriseerde waarden.

Hier kun je de gegevens aanpassen en indien nodig verwijderen.

Overzicht materiaal met status LOST

Een boek kwijt, een uitlening die al heel lang open staat? Geef een exemplaar de status LOST en het exemplaar kan niet meer worden aangevraagd of gereserveerd. Wordt het exemplaar weer ingenomen, dan wordt automatisch de status LOST verwijderd.

Met het onderstaande rapport kun je snel zien welke exemplaren de status LOST hebben:

SELECT items.itemnumber,items.biblionumber,CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblioitems.biblioitemnumber,'\">',title,'</a>') AS Titel,items.itemcallnumber AS Siso,items.barcode,items.itemlost_on AS 'Zoek sinds',items.homebranch AS Bibliotheek 
FROM items 
LEFT JOIN biblioitems on (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
LEFT JOIN biblio on (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)  
WHERE items.homebranch=<<homebranch|branches>> AND items.itemlost='1' 
ORDER BY items.itemcallnumber asc

In dit voorbeeld is er gesorteerd op plaatsnummer (items.itemcallnumber), maar dat kan bijv. ook op datum. Gebruik dan ‘ORDER BY items.itemlost_on DESC’ voor een overzicht met de meeste recente melding eerst.

Overzicht van alle systeeminstellingen

Koha kent een hele lijst van systeemvoorkeuren of systeeminstellingen. Onder Administratie zie je alle algemene instellingen staan voor de diverse onderdelen van Koha.

Daarnaast zijn er ook nog heel veel instellingen die je kunt vinden door te zoeken onder Algemene systeemvoorkeuren. Klik je op Zoeken zonder iets in te vullen, dan krijg je een scherm met alle instellingen in rubrieken. Het zijn er ruim 800 en dan is het soms lastig wat terug te vinden.

Met een eenvoudig rapport kun je de Algemene systeemvoorkeuren in één keer tonen.

SELECT *
FROM systempreferences

De toelichting op elke instelling is in het Engels, maar voor het gemak kun je hier een Excel-bestand downloaden met alle instellingen met een extra vertaling in het Nederlands (Google Translate).

Aanpassen presentatie nieuwsberichten – 2024

De blokken waarin nieuwsberichten of teksten via HTML-aanpassingen worden gepresenteerd kunnen met behulp van CSS worden aangepast naar eigen inzicht. In verband met de mogelijkheid voor meertaligheid van de berichten ziet de CSS er na de update van 22.11 in 2023 iets anders uit.

Dat doe je in OpacUserCSS.

#OpacNavRight .default_item,
#OpacNavRight .nl-NL_item,
#OpacNavRight .en-item,
#OpacNavRight .de-DE_item {
 background: rgba(240, 240, 240, 0.8);
 margin: 1.5em 0 10px;
 padding: 10px;
 border: 2px solid green;
 border-left: 1px solid gray;
 border-top: 1px solid gray;
 border-radius: 3px;
 font-size: 13px;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

Wil je de blokken rechts netjes uitlijnen met bijv. je linkerkolom (OpacNav) of het blok midden op de pagina (OpacMainUserBlock), gebruik dan bijv. onderstaande CSS. OpacNav en OpacMainUserBlock staan vermeld ik Koha als optie onder Hulpmiddelen – HTML Aanpassingen.

div#OpacNavRight {
  padding-top: 10px;
}

|

URLs in stafinterface openen in nieuwe browsertab

In de stafinterface van Koha worden de links in records met een URL (in veld 856 u) na het aanklikken niet standaard in een nieuwe browsertab geopend.

Een kleine aanpassing in het bestand INTRANETUSERJS zorgt ervoor dat de links in de resultaatpagina en in de detailpresentatie netjes in een nieuwe tab worden geopend.

Ga naar Administratie en zoek op INTRANETUSERJS.

Klik om te bewerken

Plak de onderstaande code in het bestand:

 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  // Zoek alle links binnen de elementen met de klasse 'results_summary' en 'online_access'
  var links = document.querySelectorAll('.results_summary.online_access a,.results_summary.online_resources a');

  // Loop door de gevonden links en stel het 'target' attribuut in op '_blank'
  links.forEach(function(link) {
   link.setAttribute('target', '_blank');
  });
});

(Javascript is aangepast in februari 2024 – met dank aan Biblibre)

Sla de wijzigingen op en vanaf dat moment worden de links netjes in een nieuwe tab geopend.

End of content

End of content