Auteur: admin

|

Link naar online bronnen in stafinterface openen in nieuwe browsertab

In de stafinterface van Koha worden de links in records met een URL (in veld 856 u) na het aanklikken niet standaard in een nieuwe browsertab geopend.

Een kleine aanpassing in het bestand INTRANETUSERJS zorgt ervoor dat de links in de resultaatpagina en in de detailpresentatie netjes in een nieuwe tab worden geopend.

Ga naar Administratie en zoek op INTRANETUSERJS.

Klik om te bewerken

Plak de onderstaande code in het bestand:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var link = document.querySelector('.results_summary.online_resources a');
  link.setAttribute('target', '_blank');
 });

 
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  // Zoek alle links binnen de elementen met de klasse 'results_summary' en 'online_access'
  var links = document.querySelectorAll('.results_summary.online_access a');

  // Loop door de gevonden links en stel het 'target' attribuut in op '_blank'
  links.forEach(function(link) {
   link.setAttribute('target', '_blank');
  });
 });

Sla de wijzigingen op en vanaf dat moment worden de links netjes in een nieuwe tab geopend.

Koha gebruikersdag 2023

Beste KOHA-gebruikers in België en Nederland,

De live-meeting in Breda is op maandag 13 november in Breda.

Hierbij het programma voor de Koha-gebruikersdag op maandag 13 november.

 • 10:00-10:30     inloop + ontvangst met koffie|thee in library (Horizon Building)
 • Nadere kennismaking en uitwisselen van ervaringen
 • Actuele ontwikkelingen
 • Koha gebruikerssite
 • Lunch
 • Eventueel rondleiding campus
 • Presentaties Marcel de Rooy (Rijksmuseum) en Bruno Forment (Orpheus Instituut)                         
 • 14:30-15:00     Afsluiting

Bezoekadres
Horizon Building (hoofdgebouw)
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS Breda

|

Een type bericht selecteren

Het onderstaande rapport is een snelle manier om te zien welke berichten, zoals aanmaningen, in een bepaalde periode zijn verzonden.

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/notices.pl?borrowernumber=',message_queue.borrowernumber,'\" target=blank>', message_queue.borrowernumber, '</a>') AS Lenernummer,
  message_queue.letter_code AS 'Soort bericht',
  monthname(message_queue.time_queued) AS Maand, 
  year(message_queue.time_queued) AS Jaar
FROM message_queue 
WHERE message_queue.time_queued between <<Verstuurd tussen|date>> and <<en|date>> 
   AND message_queue.letter_code LIKE <<Gebruik ODUE, ODUE_2, ODUE_3, HOLD, PREDUE (gebruik % als wildcard)>>
   AND status = 'sent'

Met het rapport kun je selecteren op de verschillende typen berichten, zoals die gedefinieerd zijn onder Hulpmiddelen – Berichten en bonnen:

Bij het uitvoeren van het rapport kun je een datumbereik opgeven en het berichttype. Je kunt % als wildcard gebruiken, bijv., ODUE% voor alle aanmaningen.

Het resultaat is een lijst met aanklikbare lenernummers met vermelding van het type bericht en in welke maand het bericht is verzonden.

De link met het lenernummer stuurt je door naar de pagina met lenergegevens en dan specifiek naar het overzicht van reeds verzonden berichten.

Klik op een bericht voor de details en de optie om het bericht opnieuw te verzenden.

|

Overzicht leners met reserveringen

Voor een snel overzicht van openstaande reserveringen kun je het onderstaande rapport gebruiken. Onder openstaande reserveringen vallen ook de boeken die voor de lener klaar staan om afgehaald te worden, de reservering is immers nog niet volledig afgehandeld tot het moment van uitlenen.

SELECT 
CONCAT(
    '<a href=\"/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=',
    borrowernumber,
    '\">',
    surname,
    ', ',
    firstname,
    '</a>'
  ) AS Lener,
borrowers.cardnumber as Lenernummer, reserves.reservedate AS 'Datum reservering', biblio.title as Titel, IF(itemnumber IS NULL, 'Eerst beschikbare',barcode) AS 'Specifiek Exemplaar'
FROM reserves
LEFT JOIN borrowers USING (borrowernumber)
LEFT JOIN biblio USING (biblionumber)
LEFT JOIN biblioitems USING (biblionumber)
LEFT JOIN items USING (itemnumber)
WHERE reserves.branchcode=<<Bibliotheek|branches>>
ORDER BY reserves.reservedate desc

Sublime Text

Sublime Text een hele veelzijdige teksteditor met zeer geavanceerde mogelijkheden voor bijv. zoeken en vervangen.

Ga naar Sublime Text voor meer informatie en download.

MarcEdit

MarcEdit is feitelijk een gereedschapskist voor het werken met MARC en is een uitstekend hulpmiddel voor vertalen van metadata.

Op de website van MarcEdit kun je het programma downloaden, maar ook de nodige uitleg en ondersteuning vinden.

Een overzicht van de ‘gereedschapskist’:

 • MARC Editing:  MarcEdit includes a MARC Breaker and Maker to move MARC data into a more friendly mnemonic file format.  It includes a dedicated MARC Editor, that provides a number of global editing functions, the ability to edit MODS and MARCXML data (in a mnemonic format) and integrate data from other data sources like OCLC, etc. into a batch set of MARC data.
 • Automatic Normalization Support: UTF8 data comes in many different normalizations — Libraries primarily utilize two.  Depending on the ILS, incorrect or mixed normalizations can cause indexing and display issues.  MarcEdit allows for automated data normalization.
 • Metadata Translations:  Includes built in translations for MARC to JSON, JSON to MARC, MARC to JSONLD, JSON to XML, BibFrame to MARC as well as multiple XSLT translations to convert between various Library and non-Library domain metadata frames to other metadata frameworks (and usually MARC).
 • MarcEditor:  The MarcEditor is MarcEdit’s built in metadata editor.  It includes a number of global editing functions, full regular expression and UTF-8 support, as well as the ability to configure the editor to utilize any characterset supported by the operating system.  Included functions:  Globally Add/Delete Fields, Edit Subfields, Swap Field Data, Copy Field Data, Edit Indicators, Generate Call Numbers, Validate Records, Generate Reports, Find/Replace, Direct Integration with Supported ILS systems, Macro support, Task Support, Call Number Generation, automatic LC and FAST subject generation, automatic Link Data reconciliation, etc.
 • Link Data Framework: Framework and tooling for supporting automatic data reconcillation
 • BibFrame Workflows: Built-in workflows for moving data into and out of bibframe for editing.
 • Clustering: MarcEdit supports the ability to cluster on fields or subfields and edit data in clusters.
 • RDA Helper:  The RDA Helper is both a stand alone and integrated tool that allows users to take a set of MARC data and automatically generate RDA specific data.  The RDA data is derived from the source recordset using available control data, variable field data, and RDA specific assumptions.
 • Delimited Text Translator:  The Delimited Text Translator is a tool that allows users to translate data in Excel, Access, or any delimited format into MARC.
 • Export as Tab Delimited:  A tool that allows users to export their MARC data as delimited text.
 • Harvest OAI Data:  MarcEdit has the ability to harvest metadata from an OAI data provider and convert the data directly to MARC.  Supported formats are MARCXML, oaimarc, oai_dc, and MODS.  However, the program allows the user to provide their own translation rules, so any format could be accommodated.
 • XML Translations:  MarcEdit supports the facilitation of metadata from XML and non-XML formats into various forms, including MARC.
 • XML Profiler: A wizard that allows users to profile XML and JSON files and create portable translations without having to write any XSLT or XQuery
 • Characterset conversion:  MarcEdit supports the ability to convert MARC records from one characterset to another.  This includes the traditional charactersets like MARC-8 (ANSEL) and UTF-8.  But it also includes support for any characterset currently supported by the operating system.  So users with MARC data in Traditional Chinese can utilize MarcEdit to convert that data to UTF-8.
 • Z39.50/SRU Client:  MarcEdit includes a built in Z39.50 and SRU client for interaction with other library systems.
 • ILS and OCLC Integrations: The tool provides ways to integrate directly with a number of ILS providers, as well as OCLC.
 • MARC SQL Explorer:  MarcEdit includes an SQL Explorer — a tool that allows users to export their data into either an SQLite or MySQL data and run SQL queries directly on the data to mine for information.
 • MARCValidator:  MarcEdit includes a number of tools to help users validate data and identify incorrectly structured MARC record data.
 • XML Editor: MarcEdit includes a built-in, light-weight hex editor to support quick editing of XML data.
 • Hex Editor: Trouble shoot binary data with a built-in hex editor.
 • Native software for MacOS and Windows: MarcEdit is written and compiled as native MacOS and Windows applications.   The application can be run on Linux using Wine or via command-line as a stand alone program.
 • Many more features:  Like the ability to split, join, sort, etc. data in various formats.
|

Uitleencijfers

Er is een rapport waarmee de uitleencijfers per maand kunnen worden uitgelezen. Per maand worden de cijfers verzameld van uitleningen, verlengingen en het aantal ingeleverde boeken (issue, renew, return).

SELECT DISTINCT 
 CONCAT('<strong>',s.type,'</strong>')    AS ' ', 
 CONCAT('<em>',b.branchname,'</em>')    AS 'Bibliotheek', 
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'January', 1, 0)) AS 'Januari',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'February',  1, 0)) AS 'Februari',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'March',  1, 0)) AS 'Maart', 
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'April',  1, 0)) AS 'April',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'May',  1, 0)) AS 'Mei',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'June',   1, 0)) AS 'Juni',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'July',   1, 0)) AS 'Juli',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'August',  1, 0)) AS 'Augustus',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'September', 1, 0)) AS 'September',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'October', 1, 0)) AS 'Oktober',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'November',  1, 0)) AS 'November',
 SUM(IF(MONTHNAME(s.datetime) = 'December',  1, 0)) AS 'December',
 COUNT(*)      AS 'Totaal',
 CONCAT('<strong>',s.type,'</strong>')    AS ' '
FROM statistics s, branches b
WHERE s.branch = b.branchcode
AND s.type IN ('renew', 'return', 'issue') 
AND YEAR(s.datetime)=@CurrentYear:=<<Jaar>> 
GROUP BY b.branchname, s.type 
UNION 
SELECT 
 NULL AS ' ', 
 NULL AS 'BRANCH', 
 NULL AS 'January',
 NULL AS 'February',
 NULL AS 'March', 
 NULL AS 'April',
 NULL AS 'May',
 NULL AS 'June',
 NULL AS 'July',
 NULL AS 'August',
 NULL AS 'September',
 NULL AS 'October',
 NULL AS 'November',
 NULL AS 'December',
 NULL AS 'Totaal', 
 NULL AS ' '
UNION 
SELECT DISTINCT 
 CONCAT('<strong>',c.type,'</strong>')    AS ' ', 
 '<em>ALL BRANCHES</em>'     AS 'BRANCH', 
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'January', 1, 0)) AS 'Januari',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'February',  1, 0)) AS 'Februari',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'March',  1, 0)) AS 'Maart', 
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'April',  1, 0)) AS 'April',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'May',  1, 0)) AS 'Mei',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'June',   1, 0)) AS 'Juni',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'July',   1, 0)) AS 'Juli',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'August',  1, 0)) AS 'Augustus',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'September', 1, 0)) AS 'September',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'October', 1, 0)) AS 'Oktober',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'November',  1, 0)) AS 'November',
 SUM(IF(MONTHNAME(c.datetime) = 'December',  1, 0)) AS 'December',
 CONCAT('<strong>',COUNT(*),'</strong>')   AS 'Totaal', 
 CONCAT('<strong>',c.type,'</strong>')    AS ' '
FROM statistics c 
WHERE c.type IN ('renew', 'return', 'issue') 
AND YEAR(c.datetime) = @CurrentYear 
GROUP BY c.type
|

Exemplaargegevens wijzigen

Er zijn meerdere manieren om exemplaargegevens in batch te wijzigen.

Je kunt via Hulpmiddelen kiezen voor Meerdere exemplaren wijzigen.

Er wordt dan gevraagd om een bestand met barcodes of exemplaarnummers (itemnummers). Je kunt ook barcodes scannen of gewoon een lijst barcodes knippen en plakken.

Een andere manier werkt via het draaien van een rapport.

Met het onderstaande rapport kun je snel een selectie van exemplaren maken:

SELECT items.itemnumber,items.homebranch as Thuisbibliotheek,items.barcode as Barcode,biblio.title as Titel
FROM items 
LEFT JOIN biblioitems on (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
LEFT JOIN biblio on (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)  
WHERE items.itype=<<Itemtype|itemtypes>> AND items.homebranch=<<Thuisbibliotheek|branches>> AND items.ccode=<<Collectiecode|ccode>> 
ORDER BY items.itemnumber asc

Maak een keuze voor het itemtype in combinatie met de thuisbibliotheek en de collectiecode.

Het resultaat met boven aan het rapport de optie voor het in batch aanpassen of verwijderen van exemplaren. Rechts staat de optie om het aantal zichtbare records aan te passen.

Het rapport kan eenvoudig aangepast worden, als bijv. de thuisbibliotheek niet geselecteerd hoeft te worden of wanneer je alleen maar een lijst met itemnummers of barcodes wilt om deze verder te gebruiken bij het in batch aanpassen van exemplaargegevens.

Rapport zonder Thuisbibliotheek

SELECT items.itemnumber,items.barcode as Barcode,biblio.title as Titel
FROM items 
LEFT JOIN biblioitems on (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
LEFT JOIN biblio on (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)  
WHERE items.itype=<<Itemtype|itemtypes>> AND items.ccode=<<Collectiecode|ccode>> 
ORDER BY items.itemnumber asc

Of alleen de itemnummers

SELECT items.itemnumber
FROM items 
LEFT JOIN biblioitems on (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
LEFT JOIN biblio on (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)  
WHERE items.itype=<<Itemtype|itemtypes>> AND items.ccode=<<Collectiecode|ccode>> 
ORDER BY items.itemnumber asc

Nadat je de records/itemnummer/barcodes geselecteerd hebt en het wijzigen gaat starten, krijg je een overzicht te zien van de records/exemplaren die je gaat wijzigen, waarbij je nog records kunt deselecteren. Onderaan staan alle opties die voor de exemplaren zijn aan te passen, bijv. een collectiecode aanpassen of de mogelijkheid om een tekst toe te voegen.

Kies vervolgens voor Opslaan om de verwerking te starten.

|

Melding ‘not for loan’ verbergen

De tekst ‘not for loan’ wordt standaard in Koha bij een exemplaar getoond dat als niet-uitleenbaar is aangemerkt.

Deze tekst kan aangepast worden door een geautoriseerde waarde voor de categorie NOT_LOAN toe te voegen in Koha.

De tekst die je ‘Beschrijving (OPAC)’ invult, wordt in de catalogus getoond in plaats van de standaardwaarde ‘Not for loan’. Als je een spatie gebruikt wordt er feitelijk geen tekst meer getoond en dat levert een compactere presentatie op.

Bij de exemplaargegevens van een titel kun je kiezen voor deze geautoriseerde waarde, zodat de presentatie wordt aangepast.

Zonder waarde bij 7- Not for loan
Met waarde bij 7- Not for loan
Standaard
Aangepaste waarde (spatie)

De opmaak van de presententatie van de aanwezigheid van exemplaren kan verder worden aangepast. Lees verder.

Koha bij de AHK

Op dinsdag 14 februari j.l. is, met een uitgebreide presentatie in de Nederlandse Filmacademie, stilgestaan bij de overstap van de AHK-bibliotheken (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) naar het nieuwe bibliotheeksysteem Koha.

Er waren bijdragen van de voorzitter van bestuur, het hoofd van Informatiemanagement en de scheidende voorzitter van het Platform van AHK-Bibliotheken waardoor het duidelijk werd dat dit open source systeem zeer veelzijdig en toekomstbestendig is.

De publiekscatalogus werd gepresenteerd waarbij stil werd gestaan bij diverse nieuwe mogelijkheden die het systeem de studenten en docenten biedt: een eigen account waarin het o.a. mogelijk is zelf te verlengen, reserveren en de leengeschiedenis bij te houden. Daarnaast kan men nu via één zoekbalk in zowel de eigen collectie als in diverse databanken zoeken.

Na afloop werd er geproost op dit zeer geslaagde project.

Matty Gaikhorst tijdens haar toespraak
Presentatie van de publiekscatalogus door Véronique van Stokkom en Hilde Klaassen

End of content

End of content