Koha updates, groot en klein

Twee maal per jaar verschijnt er een update van Koha in een vaste cyclus. In deze updates worden nieuwe functies toegevoegd, onderdelen gewijzigd of verwijderd, bugs opgelost. Deze updates verschijnen in mei en november en dat is ook te zien in de versie-aanduiding: 21.05 en 21.11, etc.

Bij deze updates kan het zijn dat onderdelen van Koha er anders uit zien en ook anders werken.

Bij externe hosting van Koha, zoals door Biblibre, is de afspraak dat er maar één maal per jaar een grote update wordt gedaan, van bijv. 20.11 naar 21.11. Een dergelijke update wordt eerst in de testomgeving gedaan en als daar alles naar behoren functioneert, wordt enige tijd later de productie-omgeving bijgewerkt naar de nieuwe versie.

Tussen deze twee updates verschijnen ook met enige regelmaat kleinere updates die bijv. een acuut probleem verhelpen of vanwege een verbetering van de veiligheid nodig zijn. In deze kleinere update worden in de regel geen nieuwe functionaliteiten toegevoegd en hebben meestal geen invloed op de werking van Koha.